Formulár na odstúpenie od zmluvy

(Ďalej iba ako „spotrebiteľ „) Týmto odstupujem v súlade s ustanovením podľa § 8 a následne zákona č.102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej od kúpnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou BOS TRADING, s.r.o, so sídlom Lachova 23, 85103 Bratisla

Predávajúci je podľa § 10 ods.4 zákona č.102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebné

Peniaze si prajem vrátiť:: *

Podrobné informácie o možnostiach vrátenia tovaru sú uvedené na zadnej stránke faktúry alebo na našej stránke www.galanteria-esstyle.sk v sekcii Obchodné podmienky, Odstúpenie od zmluvy. Odoslaním formulára súhlasíte s podmienkami na odstúpenie od zmluvy

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

*