Postup pri reklamácii

Záruka je obmedzená výhradne na náhradu samotného tovaru, všetky ďalšie náhrady sú z reklamačného riadenia vylúčené.

Zahájenie reklamačného riadenia nemá vplyv na povinnosť kupujúceho uhradiť v riadnom termíne vystavené faktúry. Je neprípustné, aby kupujúci pozastavil úhrady faktúr z dôvodu reklamačného riadenia.

K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť:

  • písomnú reklamáciu vrátane popisu závady
  • návrh na vybavenie, vyriešenie reklamácie
  • kópiu dokladu o nákupe (faktúru), prípadne zápis o škode, ak k poškodeniu tovaru došlo vplyvom prepravy zásielky.

Pri reklamácii použite reklamačný formulár a reklamovaný tovar pošlite na adresu:

BOS TRADING,s.r.o

Lachova 23

85103 Bratislava.

Zásielky zasielajte výlučne doporučene. Zásielky zaslané na dobierku nebudú prevzaté.

O zaslaní tovaru nás informujte emailom na adresu obchod @ esstyle .sk z dôvodu odsledovania Vašej zásielky. (stáva sa nám, že nám pošta nedoručí informáciu o uložení zásielky, tým, že nám zašlete email s údajmi o vrátenej zásielke predídeme zbytočným nedorozumeniam)

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

*